Zákaznícka podpora - Kontaktujte nás

Firemné údaje:

Prevádzkovateľ: Merkuria.net s.r.o

IČO: 46047999

DIČ: 2023246973

IČ DPH: SK2023246973

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. Vložka číslo: 28477/N

Sme registrovaní v Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 201414613


Prevádzka:

Obch. kancelária :

Bernolákova 1165/38

955 01 Topoľčany


Kontaktné údaje:

Mail: info@rez.sk

Tel. číslo : 0904 236 425 (zo zahraničia 00421904 236 425)Bankové údaje pre platbu predom:

Variabilný symbol alebo poznámka: Číslo objednávky

Názov banky: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód banky: 5028380909/0900

SWIFT:GIBASKBX

IBAN: SK84 0900 0000 0050 2838 0909Odoslať správu

 

V prípade technických problémov so stránkou

Pre akékoľvek otázky ohľadom produktov, objednávok atď.