Postup pri výrobe odznakov:

Na tejto stránke nájdete návod na obsluhu lisu / stroja na výrobu odznakov z našej ponuky. Celú ponuku nájdete na tomto odkaze: http://rez.sk/15-lisy-na-odznaky .

Kúpili ste si svoj prvý lis na odznaky, teraz je potrebné sa naučiť na ňom pracovať. Vyrábanie odznakov je veľmi jednoduché a nezaberie veľa času. Na tejto stránke nájdete vysvetlenie ako pri výrobe odznakov postupovať.Zoznam súčiastok a ich vysvetlenie:

- Matrica A : Táto matrica sa len položí na rotačnú, čiernu časť lisu na odznaky. Do tejto matrice sa vkladajú súčiatky prázdnych odznakov. Konkrétne sem vložíte najprv hladkú časť odznaku, potom potlač a potom priesvitnú fóliu. 

- Matrica B: Táto matrica sa len položí na rotačnú, čiernu časť lisu na odznaky s označením B. Do tejto matrice vložíte len časť prázdneho odznaku, na ktorom sa nachádza pripináčik, spinka, magnet a pod. 

- Rotačná matrica:  Na tejto matrici sa zvyčajne nachádza označenie rozmeru. Túto matricu je potrebné vložiť do lisu na odznaky - chytíte matricu a vsuniete ju zo spodu do lisu na odznaky. Matrica tam zostane prichytená. Na tejto matrici sa nachádza rotačná časť, ktorú je možné kúsok pootočiť doľava a doprava. Pootáčanie slúži pri výrobe odznakov. Úplne naľavo musí byť otočená pri stisku páky pri matrici A, úplne napravo pri stisku páky pri matrici B. 

- Rotačná časť lisu: Je to vlastne spodná časť lisu na odznaky, do ktorej sa vkladajú matrice A a B. 

- Odznaky: Zakúpené prázdne odznaky sa skladajú z troch častí. Hladká (predná) časť, zadná časť so spinkou alebo magnetom (a pod.), vyrezávaná priesvitná fólia. Postup:

1. Do matrice  A vložíte najprv hladkú časť prázdneho doznaku, na ňu položte vystrihnutú (alebo vyrezanú) potlač (ktorú si samozrejne najprv musíte vytlačiť) a na ňu položte priesvitnú fóliu (táto fólia tvorí súčasť prázdnych odznakov)

2. Rotačnú časť matrice s označením rozmeru odznaku, ktorá sa nachádza prichytená na lisovaciu hlavu lisu na odznaky, otočte úplne doľava

3. Potiahnite páku lisu úplne nadol. Hladká časť odznaku spolu s potlačou a priesvitnou fóliovou vrstvou sa teraz nachádzajú v rotačnej matrici. 

3. Otočne rotačnú časť lisu tak, aby pod lisovacou hlavou bola matrica B.

5. Otočte rotačnú matricu úplne doprava. 

6. Zatiahnite páku úplne nadol.

7. Odznak je hotový

P.S. Namiesto slova ,,odznak'' sa môžete stretnúť aj so slovami button, placka alebo badge. Ak by ste teda našli v návode alebo v postupoch takéto slovo, stále ide o odznak. Fotografia s oznaćením častí:

Lis na odznaky a matrice