Radi zodpovieme Vaše otázky, pokojne sa spýtajte.

E-mail: info@rez.sk

Telefón: 0904 236 425

 

Fakturačné údaje:

REZ s.r.o.,
IČO: 53 003 608,
DIČ: 2121227031,
so sídlom Nitrianska 474/19B, 955 01 Chrabrany, Slovenská republika,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50880/N.